Vzdelávacie materiály o zmene klímy

Edukačné materiály boli vytvorené v rámci projektu GameOn! V hre je naša budúcnosť! Zastavme zmenu klímy! Projekt je iniciatívou 10 organizácií z 8 krajín strednej a východnej Európy, ktorá má za cieľ zvýšiť povedomie o zmene klímy a aktívne zapojiť občiansku spoločnosť do riešenia environmentálnych problémov.

Edukačné materiály predstavujú nástroj neformálneho vzdelávania pre učiteľov a učiteľky, ktorí sa venujú téme klimatických zmien a chcú ju atraktívnym spôsobom priblížiť žiakom počas vyučovania. Obsahom týchto materiálov sú vzdelávacie aktivity, kvízy, situačné hry i outdoorové hry s návodmi a inštrukciami. Každý materiál v úvode opisuje cieľ danej aktivity, dĺžku jej trvania, cieľovú skupinu, prípravu i podmienky na jej realizáciu. 

to top