Klíma sa mení. Pranostiky, ktoré odpozorovali a vymysleli naši predkovia už neplatia. Rozhodli sme sa preto, že potrebujeme #novepranostiky, platné pre súčasný svet meniacej sa klímy.

Pranostiky, ľudové predpovede počasia, vytvorili generácie našich predkov pozorovaním predvídateľných trendov v počasí. Každý z nás pozná nejakú pranostiku, avšak málo z týchto ľudových predpovedí počasia dnes ešte stále platí. Na vine je zmena klímy, respektíve ľudská činnosť, ktorá spôsobuje emisie skleníkových plynov a ničenie biosféry.

Intenzívne poľnohospodárstvo na veľkých plochách doslova vygumovalo život z krajiny. Do veľkej miery za to môže aj zle nastavená poľnohospodárska politika podnecujúca intenzívny spôsob hospodárenia, ktorý vytvára obrovskú záťaž na životné prostredie. Z vidieckej krajiny mizne pestrosť a s ňou aj vtáčí spev, motýle a opeľovače. Ak stratíme prírodnú rozmanitosť krajiny, stratíme aj jej zdravie a odolnosť.

Preto je potrebná zásadná zmena poľnohospodárskej politiky a nastavenie dotácií pre farmárov tak, aby boli motivovaní hospodáriť ohľaduplne k prírode a jej diverzite.

Čo žiadame v petícii​

V petícii žiadame ministerstvo pôdohospodárstva, aby zastavilo podporu ničenia našej krajiny a vytvorilo podmienky pre jej ohľaduplnejšie využívanie.

Žiadame najmä to, aby nové nastavenej dotačnej politiky viac podporilo farmárov hospodáriacich prírode blízkym spôsobom a farmárov hospodáriacich v chránených územiach s ohľadom na potreby chránených druhov a biotopov.

to top