Čo je projekt Game On?

Projekt ‘Game on! Don’t let climate change end the game’ je iniciatíva 10 organizácií z 8 krajín strednej a východnej Európy, ktorá ma za cieľ zvýšiť povedomie o zmene klímy a aktívne zapojiť občiansku spoločnosť do riešenia environmentálnych problémov, ktorým spoločne čelíme. Hlavné témy, ktorým sa venujeme sú: Ochrana biodiverzity a obnova ekosystémov, Adaptácia a mitigácia zmeny klímy a Klimatická spravodlivosť.

Projekt Game On! je možný vďaka kofinancovaniu z programu Development Education and Awareness Raising (DEAR).

Prečo Game On?

Projekt má názov Game On!, pretože chceme podnietiť záujem a aktivitu mladých ľudí v oblasti zmeny klímy hravým a interaktívnym spôsobom. 

Aktivity

Tábory v divočine

Výstavy v múzeu

Improvizačné divadlo

Stolná hra

Medzinárodný GeoQuest

Mobilná aplikácia

E-vzdelávacia platforma

Príručka zelenších festivalov

Študijné materiály

Juh hovorí

Subgranty

V rámci projektu sme finančne podporili 6 projektov, ktoré sa venujú téme klimatickej zmeny, vzdelávaniu a zlepšovaniu životného prostredia.

OZ Permoníci
ZŠ s MŠ M. Hella
Been There Together logo

Partneri projektu Game On!

to top