Klíma a Mestá: Česko-Slovenské ambasádorske stretnutie v Bratislave

Ambasádori a Ambasádorky klímy zo Slovenska a Čiech sa stretli na exkurzii Klíma a mestá, aby sa dozvedeli o tom, ako sa mestá dokážu adaptovať na zmenu klímy. Exkurziu sme pripravili v spolupráci s Magistrátom mesta Bratislava a Metropolitným Inštitútom (MIB) a pozvanie prijala aj expertka na klímu z Pražského magistrátu.

Dozvedeli sme sa o tom, že mesto pripravuje novú stratégiu a akčný plán adaptácie mesta na zmenu klímy, ale aj o tom, že skate parky môžu hrať dôležitú úlohu pri ochrane mesta pred prívalovými dažďami.

Očakáva sa, že s eskalujúcou zmenou klímy bude viac ako 90 veľkých metropolitných miest čeliť podmienkam, ktoré v súčasnosti neexistujú nikde na planéte. To predstavuje obrovskú výzvu pre urbanistické plánovanie a samosprávy, aby zabezpečili vhodné podmienky pre život svojich obyvateľov. Vzdelávanie mladej generácie a výmena skúseností je preto dôležitejšia ako kedykoľvek pred tým.

Projekty mesta Bratislava zamerané na adaptáciu a mitigáciu zmeny klímy sme si boli pozrieť aj priamo v teréne. Ako poďakovanie sme v Pruger-Wallnerovej záhrade postavili nový hmyzí hotel a zimovisko pre ježkov. Týmto by sme sa zároveň radi poďakovali tímu z Magistrátu a MIB, že pre nás pripravili tento veľmi inšpiratívny deň.

What's your reaction?
0Cool0Upset1Love0Lol

Add Comment

to top