Nie je les ako les

Prirodzený les je domovom tisícok druhov. Je prameňom čistej pitnej vody. Je poistkou na zlé časy. Ochrana prirodzených lesov predstavuje komplexné riešenie mnohých problémov. Ale ako má vlastne vyzerať dobrý les? Aj zdanlivo škaredé sucháre, popadané, mŕtve stromy, miniatúrne semenáčiky. Na definícii prirodzeného lesa sa nepodieľajú len zelené stromy. Podstata je širšia a dosiaľ neprebádaná. Človek dokáže zasadiť stromy, ale nevie umelo vytvoriť les. Pretože človek nedokáže vytvoriť lesnú pôdu. Nevie zapojiť tajomný a dosiaľ neprebádaný lesný internet. Stromy v prirodzenom lese totiž komunikujú, obchodujú a navzájom si pomáhajú prostredníctvom siete koreňov a húb. 

Uhlíkový les

Stromy sťahujú z atmosféry oxid uhličitý a uskladňujú ho v lese. Lenže nie je les ako les. Pralesy v porovnaní s hospodárskymi lesmi viažu 7-násobne viac uhlíka, pralesy navyše uskladňujú a viažu uhlík dlhodobo. Trvá desaťročia, kým stromy odrastú dostatočne na to, aby začali rásť naozaj rýchlo a sťahovať uhlík tak, ako to robia stromy v prirodzených lesoch. Strom hrubý jeden meter vyprodukuje za jediný rok biomasu (do ktorej uloží uhlík) porovnateľnú s celkovou biomasou stromu hrubého 20 až 30 centimetrov. Ak potrebujeme konať hneď a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu už o niekoľko desaťročí, sadenie stromov nám nepomôže. Omnoho viac nám pomôže chrániť už odrastené stromy, staršie lesy a jednoducho ich nechať dlhšie žiť a nerúbať,“ upozorňuje Martin Mikoláš, vedec z Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe, ktorý sa podieľa na doteraz najrozsiahlejšom mapovaní pralesov v Európe.

PRALES

Dosiaľ nazbierané vedecké poznatky potvrdzujú, že nie hospodárske lesy, ale pralesy a staré lesy sú najväčšie a najefektívnejšie zásobárne uhlíka. „Hospodársky les dokáže na jednom hektári uložiť približne 150 ton uhlíka. Jedľovo-bukovo zmiešaný starý les, ktorý bol kedysi typický pre celé Karpaty, však dokáže uložiť približne 700 ton,“ vyratúva expert na pralesy.

Prales navyše neukladá uhlík na krátky okamih, v 30– či 90-ročnej stoličke. Uhlík je v tomto ekosystéme zabudovaný na stovky, tisícky rokov, prežije celé ľudské generácie. Kde? Na túto otázku priniesla lesnícka veda už dávno prekvapivé odpovede. Nie je to len v prastarých stromoch a mŕtvom dreve. Polovica až dve tretiny uhlíka sa skrývajú najmä v pôde!

Ide o prehliadaný, no zásadný poznatok, pretože ak sa podľa Mikoláša prales (a vlastne akýkoľvek les) masívne vyťaží, pôdny povrch sa vystaví svetlu, dochádza k narušeniu pôdnych väzieb a uhlík sa v obrovských množstvách uvoľňuje do atmosféry. Čo prispieva ku klimatickej kríze. Chrániť prales alebo starý les, naopak, znamená chrániť klímu.

Záleží vám na ochrane pralesov a prirodzených lesov v našich Národných Parkoch? Podpíšte petíciu za lepšiu správu lesov v Národných parkoch na Osloboďme.sk

Fabrika menom les

Zdroj denníka Pravda: https://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/545923-nerobit-v-lese-nic-znamena-zachranit-vsetko/

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top