Festival KLÍMAedu

V máji 2021 usporiada Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella 1. ročník festivalu na tému klimatickej zmeny, ochrany biodiverzity a životného prostredia s názvom KLÍMAedu.

Ide o súťažnú prehliadku filmových a fotografických diel mladých ľudí, ktorí sa zapojením bližšie oboznámia s problematikou klimatických zmien – čo ich spôsobuje, aké sú následky a aké máme riešenia. Možnosť zapojiť sa do festivalu budú mať všetky základné školy a vybrané stredné školy.

KLÍMAedu leták
Leták festivalu KLÍMAedu

“Deti a mladí ľudia sú súťaživí, preto sme zvolili túto formu edukácie. Súťažná prehliadka filmov, videí a fotografií s témou problematiky klimatických zmien, ich príčin, následkov ale aj možného riešenia vyburcuje mladých ľudí k zmene postojov, vzťahu k prírode, k životnému prostrediu. My im môžeme pomôcť iba tak, že ich naučíme, ako majú žiť svoj život, aby ním neohrozovali existenciu budúcich generácií. Zmena ich postojov k prostrediu v súčasnej nadmernej spotrebe povedie aj k pozitívnym zmenám v správaní sa ich rodičov, či pedagógov. Veríme, že KLÍMAedu festival sa stane populárny a budeme ho organizovať každoročne.” povedal riaditeľ školy Mgr. Pavel Michal.

Festival KLÍMAedu bol podporený grantom v rámci projektu GAME ON! DON´T LET CLIMATE CHANGE END THE GAME!

What's your reaction?
0Cool0Upset1Love0Lol

Add Comment

to top