Prihláste sa do súťaže ClimateQuest

Súťaž je určená pre triedy 2. stupňa ZŠ. Súťažným subjektom je trieda, ktorá vystupuje ako celok.

Každá zapojená trieda, ktorá splnila podmienky súťaže, bude automaticky zaradená do zlosovania o 6 cien. Prvá cena je výlet pre celú triedu aj s učiteľom vrátane obeda do Interaktívneho Prírodovedného Centra Zážitkov FUTURA v Maďarsku. 2. – 6. cena je darčekový balíček od BROZ.

Zlosovanie sa uskutoční 2. 6. 2023, výsledky budú zverejnené 2. 6. 2023 na webstránke a sociálnych sieťach projektu Game On.
Výlet sa uskutoční v termíne 12. – 16. 6 2023. viac o súťaži nájdete v pravidlách súťaže.

Prihláška

    to top