Ambasádori klímy: začíname!

Náš vzdelávací program Ambasádori klímy odštartoval letným táborom v krásnom prostredí dunajskej prírody. Počas týždňa exkurzií a workshopov sme zažili plno krásnych chvíľ, vytvorili nové priateľstvá s rovesníkmi a zoznámili sa s ľuďmi, ktorí pôsobia v oblasti udržateľnosti. 

V priebehu tábora sme sa venovali budovaniu soft-skillových zručností v komunikácii a projektovom manažmente a tiež rozširovaniu obzorov v environmentálnych témach. Našim cieľom bolo priblížiť ambasádorom predovšetkým tie témy, ktoré sú v úzadí diskusií o zmene klímy, avšak ich pochopenie je pre riešenie klimatickej krízy nevyhnutné.

Veľká vďaka SEV Dropie za exkurziu na tému poľnohospodárstvo a klíma ako aj ďalším prednášajúcim, ktorí merali cestu na Veľkolélsky ostrov, aby viedli podnetné workshopy pre začínajúcich ambasádorov klímy!

What's your reaction?
2Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top