Naši ambasádori klímy sa zúčastnili diskusie o budúcnosti zelenej Európy s Fransom Timmermansom

Naši ambasádori klímy sa zúčastnili diskusie o budúcnosti zelenej Európy s Fransom Timmermansom výkonným podpredsedom Európskej Komisie

Počas návštevy výkonného podpredsedu Európskej Komisie na Slovensku boli naša ambasádorka Saška a ambasádor Juraj pozvaní do diskusie mládeže Klíma a my: Mladí za zelenú Európu. Zástupcovia mládeže diskutovali s výkonným podpredsedom Fransom Timmermansom, ktorý je zodpovedný za EU Green Deal a premiérom SR Eduardom Hegerom o zelenej transformácii Európy a Slovenska a o dosiahnutí klimatickej neutrality. Diskutujúci sa zhodli, že okrem príležitostí, ktoré so sebou zmena prináša si zelená transformácia bude vyžadovať aj obety od obyvateľstva a úspech bude závisieť predovšetkým od spolupráce a podpory verejnosti. Preto musia politici zabezpečiť, aby ľudia videli pozitívny efekt zelených politík priamo vo svojich životoch a to čo najskôr.

Celú diskusiu si môžete pozrieť na FB stránke udalosti Klíma a my: Mladí za zelenú Európu

What's your reaction?
0Cool0Upset2Love0Lol
to top