Ambasádori a Ambasádorky klímy zo strednej a východnej Európy sa stretli na modelovom Peer Parliamente

Mladí aktivisti zo Slovenska, Rumunska, Lotyšska, Bulharska a Maďarska sa stretli na virtuálnom Peer Parlamente, aby vyjadrili svoj názor na zelené politiky v rámci Európskeho klimatického paktu. Spoločne diskutovali o tom, ako najlepšie posunúť Európu v udržateľnosti v rámci troch hlavných tém: doprave, energii a konzume.

Mladí ambasádori zo strednej a východnej Európy sa zhodli na tom, že Európa potrebuje lepšie vlakové prepojenie vrátané diaľkových spojov a cenovo dostupnejšiu vlakovú dopravu. Pre dochádzanie na kratšie vzdialenosti treba vybudovať bezpečnú sieť cyklo chodníkov, aby viac ľudí presedlalo z áut na bicykle.

Udržateľnejší konzum sa podľa ambasádorov podarí podporiť tým, že na produktoch bude informácia o ich vplyvne na zdravie, životné prostredie a klímu a o tom, či sú vyrobené lokálne.

Pre urýchlenie prechodu na zelenú energiu, stimuly by mali ľuďom uľahčiť a zlacniť inštaláciu ekologickejších zdrojov energie na domoch, ako sú solárne panely a tepelné čerpadlá.

Výsledky hlasovania z Game On! Peer Parlamentu sme odoslali priamo Európskej komisii. Výstupy zo všetkých Peer Parliamentov organizovaných ľudmi v rámci celej EU budú zhromaždené v reporte a predložené odborníkom v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. 

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top